This website requires JavaScript.

Мережеве обладнення - це технологічні пристрої та компоненти, які використовуються для побудови, налаштування та управління комп'ютерними мережами. Це може бути апаратне та програмне забезпечення, яке допомагає з'єднувати комп'ютери, сервери, принтери та інші пристрої в одну спільну мережу для обміну даними, ресурсами та інформацією.


Мережеве обладнання включає в себе різноманітні пристрої та компоненти, такі як:

 1. Маршрутизатори (роутери) : Вони дозволяють сполучати різні мережі та направляти пакети даних від однієї мережі до іншої.
 2. Комутатори (світчі) : Вони використовуються для з'єднання пристроїв в одній мережі, спрямовуючи пакети даних лише до призначеного пристрою, що підвищує продуктивність і ефективність мережі.
 3. Хаби (хаби) : Вони є більш простими пристроями, які розсилають отримані дані до всіх підключених пристроїв.
 4. Брандмауери (фаєрволи) : Вони забезпечують захист мережі від несанкціонованого доступу, контролюючи рух пакетів даних і блокуючи небажані з'єднання.
 5. Повторювачі (репітери) : Вони використовуються для підсилення сигналу в мережі, зокрема, у бездротових мережах Wi-Fi.
 6. Модеми : Вони дозволяють перетворювати цифрові дані на аналоговий сигнал для передачі через телефонні лінії або інші канали, а також наоборот.
 7. Пристрої для зберігання даних : Це, наприклад, мережеві накопичувачі (NAS), які дозволяють зберігати та ділитися даними в мережі.
 8. Пристрої для бездротового з'єднання : Такі як точки доступу (Wi-Fi точки), які дозволяють підключатися до мережі без дротів.
 9. Сервери : Вони можуть використовуватися для централізованого зберігання даних, виконання завдань, розподілення ресурсів та ін.
 10. Програмне забезпечення для управління мережею : Це можуть бути операційні системи для маршрутизаторів, комутаторів, програми для моніторингу мережі тощо.

Маршрутизатори


Маршрутизатори - це мережеві пристрої, призначені для передачі даних між різними мережами. Вони виконують важливу функцію визначення найкращого шляху для передачі даних від відправника до отримувача в комп'ютерній мережі, ґрунтуючись на інформації про доступні маршрути.

Простими словами, маршрутизатори діють подібно до дорожніх знаків у місті, допомагаючи даним "знайти" найкращий шлях для переміщення між різними пристроями та мережами в мережевій інфраструктурі.


Основні функції маршрутизаторів включають:

 1. Передача даних: Маршрутизатори отримують пакети даних, аналізують їх адреси призначення та визначають оптимальний шлях для доставки.
 2. Прийняття рішень про маршрутизацію: Вони використовують інформацію з таблиць маршрутизації, які містять дані про доступні маршрути, щоб вибрати найкращий шлях для даних.
 3. Розділення мереж: Маршрутизатори розділяють мережі на логічні сегменти, дозволяючи пристроям в одній мережі спілкуватися з пристроями в іншій.
 4. Фільтрація та безпека: Маршрутизатори можуть застосовувати правила фільтрації для контролю потоку даних, забезпечуючи безпеку мережі.
 5. Переклад адрес (NAT): В деяких випадках маршрутизатори можуть перекладати IP-адреси, що дозволяє декільком пристроям в межах локальної мережі використовувати один загальнодоступний IP-адрес для доступу до зовнішньої мережі.


Маршрутизатори відіграють ключову роль у мережевій інфраструктурі та Інтернеті. Вони дозволяють з'єднувати різні мережі, навіть якщо вони використовують різні протоколи та технології, та забезпечують ефективне розподіл даних по оптимальних шляхах.


IP-телефонія (інтернет-протокольна телефонія)


IP-телефонія (інтернет-протокольна телефонія) - це технологія передачі голосу та іншої аудіоінформації через Інтернет за допомогою інтернет-протоколів (IP-протоколів). Замість традиційних аналогових чи цифрових телефонних ліній, які використовуються в класичній телефонії, IP-телефонія використовує мережу Інтернет для здійснення голосових дзвінків.

Основна ідея IP-телефонії полягає в перетворенні голосу на цифрові дані та їх передачі у вигляді пакетів даних через комп'ютерні мережі, включаючи Інтернет. Голосові дані розділяються на невеликі пакети, які відправляються по мережі та зібрані на приймаючому боці для відтворення в оригінальному вигляді.


Переваги IP-телефонії включають:

 1. Економія: IP-телефонія може бути значно дешевшою порівняно з традиційними телефонними послугами, особливо на віддалених міжнародних дзвінках.
 2. Географічна гнучкість: Ви можете використовувати IP-телефонію з будь-якого місця, де є доступ до Інтернету, зручно для віддаленої роботи, подорожей тощо.
 3. Функції інтеграції: IP-телефонія може інтегруватися з іншими програмами і послугами, такими як електронна пошта, чати, відеоконференції тощо.
 4. Більше можливостей: Вона може включати такі функції, як відсилання голосових повідомлень, конференц-дзвінки, перенаправлення дзвінків і багато іншого.
 5. Якість: За наявності стабільного Інтернет-з'єднання якість голосу може бути дуже високою.

IP-телефонія широко використовується в бізнесі та особистому використанні, надаючи зручний та доступний спосіб здійснення голосових дзвінків через Інтернет.


IP-відеоспостереження

IP-відеоспостереження - це технологія, при якій системи відеоспостереження використовують мережевий протокол Internet Protocol (IP) для передачі відеоданих через комп'ютерні мережі, включаючи локальні мережі (LAN) та Інтернет. На відміну від традиційних аналогових систем відеоспостереження, які використовують коаксіальні кабелі для передачі сигналів, IP-відеоспостереження дозволяє передавати відеопотоки у цифровій формі.


Основні компоненти системи IP-відеоспостереження включають:


 1. IP-камери: Це мережеві камери, які записують відео та звук та передають їх у цифровому форматі через мережу.
 2. Мережевий відеореєстратор (NVR): Це пристрій, який приймає відеопотоки від IP-камер і зберігає їх у цифровому форматі. NVR також може забезпечувати управління та аналіз записаних даних.
 3. Мережа: IP-відеоспостереження потребує наявності мережі, по якій будуть передаватися відеодані. Це може бути локальна мережа всередині будівлі або мережа Інтернет.

Переваги IP-відеоспостереження включають:


 1. Висока якість зображення: IP-камери здатні записувати відео в високому розширенні, що дозволяє отримувати більш чіткі та деталізовані зображення.
 2. Віддалений доступ: Через Інтернет можна отримати доступ до відеопотоків з IP-камер, що забезпечує віддалений моніторинг та управління.
 3. Інтеграція з іншими системами: IP-відеоспостереження легко інтегрується з іншими мережевими системами, такими як системи безпеки, розумний будинок тощо.
 4. Масштабованість: Системи IP-відеоспостереження можна легко розширювати, додаючи нові IP-камери до мережі.
 5. Аналітика: Сучасні IP-камери та NVR підтримують функції аналізу відео, такі як виявлення руху, розпізнавання обличчя тощо.


IP-відеоспостереження активно використовується для забезпечення безпеки, контролю та моніторингу в різних сферах, включаючи бізнес, громадські місця, житлові комплекси та інші.

Читати далі